Wybudowanie przez spółdzielnię mieszkaniową parkingu oraz chodnika i infrastruktury technicznej nie wymaga zgody wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali.