Związanie oceną prawną oznacza, że ani organ administracyjny ani sąd nie mogą w przyszłości formułować w tej sprawie, w zakresie obejmującym wypowiedź sądu, odmiennych ocen prawnych, które pozostawałyby w sprzeczności z poglądem wyrażonym w uzasad…