II Ogólnopolska Konferencja Dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania

Cel konferencji

Minęło 15 lat od rozpoczęcia obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak nadal powoduje ona liczne wątpliwości w stosowaniu, w tym dotyczące podstawowych zagadnień, takich jak jej zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz ograniczenia prawa do informacji publicznej. W dodatku w czerwcu br. minie rok obowiązywania nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przyjęcie nowej regulacji nie usunęło jednak występujących w poprzednim porządku prawnym wątpliwości, co do wzajemnych relacji prawa dostępu do informacji oraz ponownego jej wykorzystywania. Jednocześnie nowa ustawa wprowadziła ponadto szereg kolejnych rozwiązań, które są powodem trudności dla stosujących ją w codziennej pracy urzędników jak i wszystkim użytkowników zainteresowanych wykorzystywaniem informacji.

Równocześnie pojawiają się inicjatywy zmierzające do otwierania danych publicznych. W szczególności we wrześniu 2016 r. Rada Ministrów uchwaliła Program Otwierania Danych Publicznych, który przewiduje wprowadzenie praktycznych rozwiązań wspierających udostępnianie danych do pewnego wykorzystywania takie, jak rozwój portalu danepubliczne.gov.pl czy powołanie sieci pełnomocników ds. otwartości. Ponadto planowana jest reforma systemu Biuletynów Informacji Publicznej w związku z uruchomieniem Portalu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy konferencji poznają odpowiedzi na kluczowe pytania związane z praktycznymi aspektami realizacji prawa do informacji i ponownego jej wykorzystywania:

 • Jakie są różnice i podobieństwa w dostępie do informacji i ponownego jej wykorzystywania w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych?
 • Jakie praktyczne konsekwencje będą mieć nowe przepisy unijne o ochronie danych osobowych dla stosowania przepisów o dostępie do informacji i jej ponownego wykorzystywania?
 • Jak intepretować przepisy ograniczające dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności oraz praw własności intelektualnej?
 • Jak w praktyce usprawnić w urzędzie „uwalniane danych”?
 • Jaka przyszłość czeka urzędy w zakresie elektronicznego bezwnioskowego udostępniania informacji?
 • Jak rozróżnić wniosek o udostępnieni informacji publicznej od wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej?
 • Jakie nowe rozwiązania proceduralne wprowadza ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego?
 • Kiedy informację publiczną można uznać za przetworzoną?
 • Kogo zaliczamy do osób pełniących funkcje publiczne?

Przyjdź > Zadaj swoje pytanie > Uzyskaj odpowiedź

Wyjątkowa formuła dwa w jednym!

 1. Wykłady wybitnych ekspertów.
 2. Warsztaty z ekspertami - unikalna formuła bezpośrednich spotkań w niewielkich grupach praktyków takich jak Ty.

Szczegóły na

http://www.akademia.beck.pl/szkolenie/335-ii-ogolnopolska-konferencja-dostepu-do-informacji-publicznej-aktualne-problemy-dostepu-do-informacji-i-jej-ponownego-wykorzystywania
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności