II Ogólnopolska Konferencja Dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania