Do ograniczeń swobody przepływu pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług należy zaliczyć klauzule porządku, bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego, przewidziane odpowiednio w art. 45 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 TFUE