Błąd polegający na naruszeniu przez sąd I instancji dyspozycji art. 415 § 1 KPK skutkujący w konsekwencji niezasadnym zobowiązaniem oskarżonego do naprawienia szkody w trybie art. 46 § 1 KK, nie był przez sąd meriti zawiniony w tym sensie, że orze…