I. Sytuacja polegająca na tym, iż sprawca posiadający „brudne pieniądze” (i to w kwocie znaczącej, bo kilkudziesięciu tysięcy złotych), pozbywa się ich, wydatkując je na zakup nieruchomości powoduje, że zasadne jest w pierwszej kolejności wnioskow…