ICO opublikowało pytania pomagające ocenić konsekwencje korzystania z technologii służących zwalczaniu COVID-19

Komisarz wskazała na dużą rolę, którą mogą odgrywać nowoczesne technologie umożliwiające śledzenie kontaktów i lokalizacji w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Mogą one stanowić narzędzie służące ostrzeganiu osób, które prawdopodobnie miały kontakt z wirusem oraz pomóc w analizowaniu reakcji społeczeństwa na konieczność izolacji.

Niemniej jednak podejmując decyzję o stosowaniu tego typu technologii, społeczeństwo musi być przekonane o sprawiedliwym oraz proporcjonalnym jej wykorzystywaniu. Przez wzgląd na powyższe ICO przygotowało listę pytań, by na podstawie odpowiedzi na nie dokonać weryfikacji, czy konsekwencje używania danej technologii zostały odpowiednio rozważone w kwestii wpływu na prywatność.

Pytania te dotyczą:

1. Wykazania uwzględnienia privacy by design oraz privacy by default przy tworzeniu aplikacji;

2. Konieczności oraz proporcjonalności zbierania, oraz wykorzystywania danych osobowych;

3. Możliwości kontrolowania danych oraz egzekwowania swoich praw przez osoby, których dane dotyczą;

4. Zakresu danych gromadzonych oraz przetwarzanych w sposób centralny;

5. Środków umożliwiających wykazanie rozliczalności oraz aktualności stosowanych zabezpieczeń;

6. Planowanych działań w przypadku wygaśnięcia celu dalszego przetwarzania danych.

ICO zaoferowało również pomoc organizacjom w omawianym zakresie poprzez m.in.: udostępnienie wytycznych oraz możliwość przeprowadzenia audytu projektu. Organ przywołał również opinię dotyczącą współpracy Google oraz Apple w zakresie technologii śledzenia kontaktów.

Organ podkreślił konieczność wykazania, że podejmowane inicjatywy mają zastosowanie w praktyce, pozostając przy tym w zgodzie z zasadą proporcjonalności oraz umożliwiając realizacji praw osób, których dane będą przetwarzane.

Źródło: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/04/combatting-covid-19-through-data-some-considerations-for-privacy/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności