Jeżeli przedmiotem sporu na etapie postępowania sądowego wynikającego z odwołania wnioskodawcy od decyzji organu rentowego nie było przyznanie lub wstrzymanie emerytury (art. 3982 § 1 KPC), gdyż kwestia ta została rozstrzygnięta korzystnie dla ska…