I SA/Sz 44/17 – postanowienie WSA Szczecin z dnia 10-05-2017