Opodatkowanie gruntu według stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) nie jest uzależnione od faktycznego wykorzystania przez przedsięb…