W odpowiedzi na wezwanie Rady dotyczące przedstawienia konkretnych działań w sprawie utworzenia unijnych ram dotyczących dostępu energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii do rynku wewnętrznego Konkluzje Rady z 11.5.1999 r. 8013/