Regulacja z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) stanowi tzw. roszczenie informacyjne, które ma na celu ułatwienie wykonywania zbiorowego zarządu. Zatem r…