Hotel zapłaci za przedmioty skradzione z pokoju gościa

Nie ma podstaw do odpowiedzialności karnej hotelarza za kradzież rzeczy jego gościa.

– Jedyną możliwością byłoby przypisanie mu pomocnictwa w kradzieży poprzez zaniechanie. Wtedy jednak należy udowodnić zamiar jej ułatwienia – mówi Krzysztof Szczucki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z art. 846 i następnymi kodeksu cywilnego utrzymujący hotel lub podobny zakład odpowiada za uszkodzenie lub utratę rzeczy wniesionych. Turysta musi wykazać, że wniesione przez niego przedmioty zostały utracone lub zniszczone.

– Hotel odpowiada za własność swych gości na zasadzie ryzyka, ciężar dowodu jest w tym przypadku odwrócony – mówi adwokat Katarzyna Górna z Affre i Wspólnicy. – Jeżeli zechce się uwolnić od odpowiedzialności, musi udowodnić, że szkoda powstała wyłącznie z winy gościa (np. pozostawił on otwarty pokój), właściwości rzeczy lub wskutek siły wyższej.

Odszkodowanie dla jednego gościa nie może jednak przekraczać stukrotności dobowej ceny pokoju, a za jedną rzecz – jej pięćdziesięciokrotności.

– Ograniczenia te nie obowiązują, gdy hotel wyraźnie przyjął cenną rzecz na przechowanie, np. została złożona w hotelowym sejfie – zauważa Katarzyna Górna.

Odpowiedzialność nie może być jednak ograniczona w umowie ani poprzez wywieszenie tej informacji na recepcji.

Roszczenie klienta przedawnia się najpóźniej po roku zaprzestania korzystania z hotelu. Podobny standard obowiązuje w całej Europie, a nawet w Turcji. Zagranicznym podmiotom pomóc może sieć europejskich centrów konsumenckich.

—cyd
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności