Hotel dla pracownika bez podatku

Zwrot akcji w sprawie rozliczania pracowniczych kwater. Fiskus w ostatnich interpretacjach potwierdza, że pracownik, któremu pracodawca zwraca pieniądze za nocleg w czasie wykonywania firmowych zadań, nie uzyskuje korzyści majątkowej.

– Skarbówka kilka razy zmieniała w tej sprawie zdanie. Jeszcze w zeszłym roku chciała od takich świadczeń podatku – mówi Piotr Świniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy. Tłumaczy, że chodzi o firmy, które zatrudniają pracowników mobilnych. Czyli mających w umowie wpisane jako miejsce pracy np. całe województwo albo kraj. Najczęściej są to budowlańcy, przedstawiciele handlowi, regionalni kierownicy. Nie przysługują im świadczenia określone w przepisach o podróżach służbowych, które są co do zasady zwolnione z PIT.

– Ale firmy zwracają im wydatki np. za noclegi. A fiskus chciał od tego podatek. Wprawdzie w ustawie o PIT jest zwolnienie na zakwaterowanie, jednak tylko do 500 zł miesięcznie i z dodatkowymi warunkami – dodaje ekspert.

Ostatnie interpretacje są jednak korzystne dla podatników. Spójrzmy na sprawę spółki działającej w branży budowlanej. Prowadzi kilkadziesiąt inwestycji na terenie całej Polski.

Zatrudnia pracowników mobilnych – kierowników budów i inżynierów, którzy nadzorują i koordynują poszczególne inwestycje. Zazwyczaj od poniedziałku do piątku dokonują objazdu wszystkich budów. Nocują w hotelach, motelach, kwaterach pracowniczych lub też wynajętych mieszkaniach.

Świadczenie w interesie firmy

Koszty pokrywa pracodawca. Zwraca jednak tylko wydatki konieczne ze względu na znaczną odległość budowy od miejsca zamieszkania pracownika. Podkreśla, że zapewnienie noclegu jest niezbędne do wykonania zadań wynikających z umowy o pracę.

Jest to wykonanie obowiązku nałożonego przez przepisy kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracę należy organizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracownika. Dodaje też, że wyjazdy nie są – w świetle kodeksu pracy – podróżą służbową.

Zdaniem spółki finansowanie pracownikom noclegów leży w jej interesie, nie można uznać, że uzyskują oni z tego powodu korzyść majątkową. Nie musi więc naliczać im przychodu i potrącać zaliczki na PIT.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Spółka powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 7/13), w którym określono, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane świadczenie stanowiło przychód ze stosunku pracy. Jednym z nich jest przekazanie go w interesie pracownika. Ten warunek, zdaniem spółki, nie jest spełniony, noclegi są bowiem zapewniane w interesie pracodawcy i służą wyłącznie wykonywaniu pracowniczych obowiązków.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Potwierdził, że finansowanie noclegów, które są konieczne ze względu na wykonywanie służbowych obowiązków, nie powoduje powstania przychodu u pracowników.

Nie otrzymują bowiem od spółki żadnego dodatkowego przysporzenia majątkowego (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-2.4011.438. 2017.1.RS).

Podobnie było w sprawie spółki, która zatrudnia przedstawicieli medycznych i handlowych. Jeżdżą oni po całej Polsce (ale nie są to w świetle kodeksu pracy podróże służbowe) i ponoszą wydatki na noclegi.

Spółka zwraca koszty po weryfikacji ich zasadności. Podkreśla, że korzystanie przez przedstawicieli z kwater jest niezbędne do wykonania zadań wynikających ze stosunku pracy. Nie przynosi im to dodatkowych korzyści, nie nalicza więc przychodu z tego tytułu.

Koszty pokrywa pracodawca

Skarbówka potwierdziła, że finansowanie noclegów jest świadczeniem w interesie pracodawcy. To jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanych zadań. Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na zatrudnionego obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy pokrywa przez pracodawca. Także na zapewnienie noclegu w miejscu wykonywania pracy.

Reasumując, wartość noclegu związanego z wykonywaniem służbowych czynności nie jest przychodem przedstawicieli (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3-1.4011.65.2018.1.AMN).

Korzystne dla podatników jest też orzecznictwo sądowe. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że pracownik, wykonując obowiązki u zagranicznego kontrahenta, działa w interesie pracodawcy. Aby je dobrze wykonać, konieczne jest poniesienie wydatków na przejazd czy noclegi. Ich sfinansowanie przez pracodawcę nie jest dodatkową korzyścią dla pracownika (sygn. III SA/Wa 3577/16).

Każda sprawa indywidualnie

– Przy rozliczaniu świadczeń dla pracowników dużo zależy od okoliczności danej sprawy. Znaczenie ma też to, czy mamy do czynienia z pracownikami mobilnymi czy oddelegowanymi. Niewątpliwie jednak w ocenie tego, czy powstaje przychód, trzeba się kierować kryteriami określonymi przez Trybunał Konstytucyjny. Ostatnie stanowisko fiskusa w kwestii finansowania noclegów potwierdzające, że leży to w interesie pracodawcy, jest korzystne dla podatników, nie ma jednak pewności, czy znowu nie zmieni on zdania – podsumowuje Piotr Świniarski.

Jak się odlicza wydatki na noclegi

Fiskus zgadza się, że wydatki na zakwaterowanie pracowników są podatkowym kosztem. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011.439.2017.1.AK. Dotyczy firmy budowlanej zatrudniającej pięciu pracowników. Świadczy ona usługi na terenie całej Polski. Płaci za noclegi pracowników około 4 tys. zł miesięcznie. Czy może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Fiskus uznał, że tak. Finansowanie kwater dla pracowników jest bowiem podyktowane interesem gospodarczym firmy. Gdyby nie przebywali blisko miejsca robót budowlanych, ich wykonanie byłoby niemożliwe. Nie dałoby się też utrzymać współpracy z kontrahentami z całego kraju.

Reasumując, wydatki na noclegi są niezbędne do uzyskania przychodu z wykonywanych zleceń. Można je więc rozliczyć w podatkowych kosztach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności