Horyzont 2020: do zdobycia pieniądze dla firm

Program Horyzont 2020 to największy w dziejach Unii Europejskiej projekt wspierający badania naukowe i innowacje. Do podziału jest nawet 80 mld euro. Najwięcej pieniędzy zostało skierowanych na projekty współpracy (tzw. Collaborative Projects) - tutaj budżet w perspektywie 2014-2020 wynosi 50 mld euro. Granty pozwalają na tworzenie konsorcjów pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami, centrami badań. Warunkiem wzięcia udiału w projekcie jest stworzenie konsorcjum projektowego, składającego się z minimum trzech podmiotów z różnych państw UE lub stowarzyszonych w Programie Horyzont 2020.

Program jest oparty na trzech filarach:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science), 
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership), 
 • Wyzwania społeczne (Societal Challenges).

Projekty badawcze mają pomóc w wypracowaniu nowej wiedzy lub zbadaniu wykonalności nowej technologii, produktów, procesów bądź usług. Przy projektach innowacyjnych pracuje się nad przygotowaniem nowych technologii do ich wdrożenia na rynek. W zależności od tego, czy podmioty występują o granty w programach badawczych czy innowacyjnych, Komisja Europejska pokrywa między 70 a 100 proc. kosztów.
O pieniądze mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - dla nich przeznaczono cztery grantowe działania, z których w jednym nabór już się zakończył:

 • projekty współpracy, 
 • EIC Accelerator Pilot,
 • EIC Pathfinder Pilot,
 • Działania Marii Skłodowskiej-Curie (tutaj nabór został zakończony).

Złożenie projektu też kosztuje, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może je dofinansować w ramach projektu "Granty na Eurogranty".

Pieniądze można dostać na:

 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 
 • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu,
 • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Obszarami, gdzie szczególnie powinny aplikować MŚP są: kluczowe technologie prorozwojowe (nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie, mikro- i nanoelektronika, fotonika oraz zaawansowane technologie wytwarzania).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności