Hodowla zwierząt rasowych – zasady opodatkowania

Rozmnażanie i sprzedaż rasowych zwierząt domowych jest działem specjalnym produkcji rolnej. Od uzyskanych przychodów należy płacić daninę według zasad ogólnych albo jako ryczałt w wysokości 16,29 zł od jednego czworonoga.

W związku z rozpoczęciem hodowli zwierząt rasowych nie trzeba zgłaszać wykonywania takiej działalności gospodarczej. Ponieważ przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie uznają za działalność gospodarczą chowu i hodowli zwierząt, działalność taka należy do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.: dalej: PDOFizU]).

Ważne

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalane na dwa sposoby:

1) na zasadach ogólnych (czyli jako nadwyżka faktycznych przychodów nad faktycznymi kosztami) lub

2) w wysokości zryczałtowanej na podstawie norm szacunkowych (art. 24 ust. 4-4e PDOFizU.). W przypadku hodowli kotów rasowych w 2017 r. jest to 16,29 zł od jednej sztuki stada podstawowego.

Według ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1221 ze zm., dalej: VATU) działalność polegająca na hodowli zwierząt rasowych jest działalnością gospodarczą, a w konsekwencji prowadzona w ramach takiej hodowli sprzedaż jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT . W przypadku prowadzenia takiej sprzedaży przez osobę będącą czynnym podatnikiem VAT, dostawy (sprzedaż) zwierząt rasowych są opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23%.

Ważne
Podatnicy mogą skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, tj. jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (zob. art. 113 ust. 1 VATU), jak również - w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego - jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekracza 200 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (zob. art. 113 ust. 9 VATU). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności