Według analiz GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 5973,75 zł, co oznacza wzrost o 6,6 % rok do roku. Prognozowana dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w grudniu w porównaniu do listopada i wyniosła -1,2 % rok do roku. Natomiast dynamika przeciętnego wynagrodzenia zmniejszyła się do 4,5 % rok do roku w grudniu wobec 4,9 % w listopadzie.

Publikacja danych o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, mimo że istotna dla prognozy dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kwartale, będzie w ocenie analityków neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

W przypadku zatrudnienia, spadek w ujęciu rok do roku był głębszy niż w listopadzie i sięgnął 1,4 %. W grudniu nastąpiła stabilizacja spadku na poziomie 1,2 % rok do roku.

Źródło:

stat.gov.pl