GUS: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 %.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 %. We wrześniu 2021 r. było to 5,6 %. Z kolei liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 910,9 tys. wobec 934,7 tys. osób we wrześniu. Oznacza to spadek o blisko 24 tys. osób.

Październik był ósmym miesiącem w tym roku, w którym odnotowany został spadek poziomu bezrobocia miesiąc do miesiąca.

Potwierdzają się szacunki MRiPS

Ze wstępnych szacunków MRiPS z początku listopada 2021 r. wynikało, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 % i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. 

Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 6,1 %, spadek więc wynosi 0,6 punktu proc.

Źródło:

gov.pl