Pod koniec marca 2022 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła nieco ponad 902 tys. i była niższa o prawie 20 tys. osób niż w lutym 2022 r.

Z danych Eurostatu wynika, że w lutym 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 %. Jest to drugi za Czechami (2,4 %) wynik w całej Unii Europejskiej, przy czym unijna średnia wynosi 6,2 %.

Źródło:

gov.pl