W porównaniu do stanu z końca sierpnia 2021 roku liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 26,1 tys. osób, czyli o 2,7 %. Wrzesień był już siódmym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszył się. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 4,2 tys. osób, tj. zaledwie o 0,4 %, co oznacza, że sytuacja na rynku pracy w 2021 roku kształtuje się zdecydowanie korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu września 2021 r. był o 89,1 tys. (o 8,7 %) niższy niż przed rokiem.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 %, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z wrześniem 2020 roku spadła o 0,5 pkt. proc.

W żadnym województwie stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekroczyła 9 % i kształtowała się w przedziale od 3,3 % w województwie wielkopolskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu 2021 r.) do 8,7 % w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu 2021 r.).

We wrześniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy o 7,6 tys. więcej ofert pracy niż w miesiącu poprzednim – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w ubiegłym miesiącu wyniosła 124,2 tys. To o 12,7 tys. (czyli 11,4 %) więcej niż we wrześniu 2020 roku.

Źródło:

gov.pl