GUS potwierdził informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce prognozowane przez MRiPS

W porównaniu do stanu z końca sierpnia 2021 roku liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 26,1 tys. osób, czyli o 2,7 %. Wrzesień był już siódmym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszył się. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 4,2 tys. osób, tj. zaledwie o 0,4 %, co oznacza, że sytuacja na rynku pracy w 2021 roku kształtuje się zdecydowanie korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu września 2021 r. był o 89,1 tys. (o 8,7 %) niższy niż przed rokiem.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 %, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z wrześniem 2020 roku spadła o 0,5 pkt. proc.

W żadnym województwie stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekroczyła 9 % i kształtowała się w przedziale od 3,3 % w województwie wielkopolskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu 2021 r.) do 8,7 % w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu 2021 r.).

We wrześniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy o 7,6 tys. więcej ofert pracy niż w miesiącu poprzednim - liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w ubiegłym miesiącu wyniosła 124,2 tys. To o 12,7 tys. (czyli 11,4 %) więcej niż we wrześniu 2020 roku.

Źródło:

gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności