Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w styczniu 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 % wobec 5,4 % w grudniu 2021 r.

Odnotowano nieznaczny wzrost bezrobocia w stosunku do grudnia ubiegłego roku, Natomiast w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła według GUS 6,5 %, czyli w tym roku wynik jest lepszy o 1%.

W styczniu 2022 r. bezrobocie było niższe, niż prognozowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ponieważ z szacunków wynikało, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wynosiła 5,6 %.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według danych GUS wyniosła w styczniu 2022 r. 927,1 tys. osób.

Źródło:

gov.pl