Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec kwietnia kształtowała się w przedziale od 2,9% w województwie wielkopolskim do 8,3% w warmińsko-mazurskim. Najniższą wartość osiągnęła w powiecie poznańskim oraz w Poznaniu (1,4%), zaś najwyższą w powiecie szydłowieckim (21,7%).

W końcu kwietnia 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 878 tys. osób bezrobotnych – to o 24,1 tys. osób mniej niż przed miesiącem i o 175,8 tys. mniej niż przed rokiem.

Spadek bezrobocia bardzo cieszy, jednak zależy nam również na podwyższaniu jakości pracy. Temu służyć będą między innymi przyjęte przez rząd przed kilkoma dniami zmiany w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy.

Źródło:

gov.pl