W nowym rozporządzeniu Minister Zdrowia określił grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. W rozporządzeniu znalazł się wykaz grup środków spożywczych, które mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, np. .zawierania nie więcej niż 15 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia lub 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia.

Rozporządzenie reguluje również zasady dobierania środków spożywczych stosowanych dla dzieci i młodzieży w ramach ich żywienia zbiorowego.