Grill na balkonie w budynku wspólnoty – regulacje prawne

W polskim prawie nie ma przepisów, które zakazywałby grillowania w przyblokowym ogródku czy też na balkonie.

Nawet aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczących zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.

Jednak same wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej zakazują grillowania w regulaminie wspólnoty. Jeśli w regulaminie wspólnoty widnieje zapis mówiący o zakazie grillowania wówczas można upomnieć sąsiada łamiącego regulamin wspólnotowy.

Ważne
Wspólnota może podjąć stosowną uchwałę w sprawie zakazu grillowania na balkonie. W takim przypadku sąsiedzi mogą zawiadomić zarządcę nieruchomości o złamaniu regulaminu wspólnoty, który to mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności