Granice kontroli dziecka w sieci

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przyjmuje 13 lat jako granicę samodzielnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, a co za tym idzie – zawarcia większości internetowych umów. Ustawodawca więc zakłada pewien stopień samodzielności działań osób powyżej 13. roku życia, także w sieci. Prawo do prywatności gwarantuje także konstytucja i art. 16 konwencji o prawach dziecka. Jak daleko jednak ona sięga? Czy rodzic, zaniepokojony tym, co nastolatek robi w internecie, może np. sprawdzić jego korespondencję online?

– Bywa, że rodzice ograniczają prawo dziecka do prywatności, gdy podejrzewają, że grozi mu szeroko rozumiane niebezpieczeństwo, ale boją się o to bezpośrednio zapytać – mówi Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. – Takie zachowanie nie rozwiązuje problemu, a relacje rodzic–dziecko powinny być zbudowane na zaufaniu i poszanowaniu praw – dodaje.

Oddzielnym problemem jest skonfiskowanie telefonu lub komputera za karę. W świetle prawa można uznać to za naruszenie własności, co powoduje odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną, zwłaszcza jeśli dziecko kupiło sprzęt za swoje pieniądze (po 16. roku życia może zarabiać).

– W nauce prawa trwa spór o dopuszczalność pozaustawowego kontratypu „karcenia małoletnich" – mówi dr Krzysztof Szczucki z Uniwersytetu Warszawskiego. – Jeśli służy to celom wychowawczym i ochronie dobra dziecka, to np. przeglądanie korespondencji e-mailowej lub zabranie na pewien czas telefonu w ramach kary nie jest przestępstwem – dodaje.

Z kolei sędzia Ewa Ważny, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, zauważa, że nie ma żadnego znaczenia, czy komputer lub telefon zakupiony został przez rodziców czy przez nastolatka.

– Rodzice w swoich działaniach wychowawczych powinni kierować się wyłącznie dobrem dziecka. Jeżeli uznają, że nastolatek spędza przy komputerze zbyt dużo czasu, co negatywnie wpływa na jego rozwój i stan zdrowia, to dopuszczalne jest limitowanie korzystania z komputera lub telefonu – mówi sędzia.

Z drugiej strony nastolatki w związku z karami często reagują bardzo impulsywnie, zdarzają się w rodzinach rękoczyny, niszczenie rzeczy, próby samobójcze, ucieczki z domu. W takich sytuacjach konieczna jest konsultacja psychologiczna, a czasami nawet psychiatryczna.

—cyd
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności