GPS lepiej przypilnuje oprawcy

We wtorek konieczne zmiany w ustawie o Służbie Więziennej i kodeksie karnym przyjęła Rada Ministrów. Przygotowało je Ministerstwo Sprawiedliwości. Przewidują rozwiązanie, które zapewni bezpieczne i skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego z elektroniczną bransoletą oraz przestrzeganie zakazów orzeczonych przez sąd, np. zbliżania się do określonych osób lub miejsc.

Minister sprawiedliwości będzie mógł zdecydować, że Służba Więzienna (SW) ma wykonywać zadania podmiotu obsługującego centralę monitorowania skazanych (jak dotychczas) oraz podmiotu dozorującego skazanych. W rezultacie, kiedy podmiot dozorujący (np. prywatny wyłaniany w przetargu publicznym) przestanie nadzorować wykonywanie kar w SDE (np. z powodu wygaśnięcia umowy i nieprzygotowania nowej na czas), to możliwe będzie szybkie i sprawne przejęcie tego zadania przez SW.

Przewidziano też wyposażenie skazanego w dozorze mobilnym w rejestrator przenośny, który nie tylko umożliwi z nim kontakt telefoniczny, ale i zapewni kontrolę jego miejsca pobytu w każdym czasie. Nawet po wyczerpaniu się źródła zasilania w nadajniku GPS (wymagającym ładowania przez cztery–pięć godzin na dobę) kontakt będzie możliwy.

Nowelizacja umożliwi większą kontrolę nad skazanym w dozorze mobilnym (chodzi np. o obowiązkowe odbieranie telefonu i udzielanie wyjaśnień upoważnionym organom) i przybliży go do wykonywania czynności, które musi spełniać w dozorze stacjonarnym.

Te udogodnienia mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu noweli w Dzienniku Ustaw.

SDE to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary więzienia. Kontroluje przy pomocy urządzeń elektronicznych wykonywanie nałożonych na skazanego obowiązków w domu w określonych godzinach. Każdy skazany ma wyznaczony szczegółowy harmonogram odbywania kary. Od strony technicznej SDE składa się z nadajnika zainstalowanego w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni (przypomina zegarek) oraz urządzenia monitorującego zamontowanego w miejscu odbywania kary. W razie nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące powiadamia o tym Centralę Monitorowania.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności