Gospodarowanie odpadami w czasie pandemii

W ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2010 poz. 374) proponuje się wprowadzenie warunkowej możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów technologicznie do tego przystosowanych, które nie posiadają wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

W projekcie zmienianej ustawy uwzględniono upoważnienie wojewodów do wydawania decyzji dotyczących:

  • zmian lub wyłączenia wymagań odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;
  • zmian w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne;
  • składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

Projekt ustawy zmienia również przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) przez wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31.12.2020 r., z obowiązkiem ich wprowadzenia do systemu BDO do 31.1.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności