Gospodarka wodna do poprawki

Celem Ministerstwa Środowiska w obszarze gospodarki wodnej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przed powodzią i suszą, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W planach jest dokończenie inwestycji przeciwpowodziowych, a przede wszystkim zmiana przepisów Prawa wodnego (ich wejście w życie prawdopodobnie będzie od początku 2017 r.).

W dniu 1.2.2016 r. MŚ przedstawiło diagnozę stanu gospodarki wodnej oraz ogłosiło bilans otwarcia ze wskazanymi głównymi zagrożeniami i niedociągnięciami w tej dziedzinie. Prezentując wyniki bilansu otwarcia w obszarze gospodarki wodnej wskazano najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania i gospodarowania wodami. Główne obszary zaniedbań w tej sferze to, m.in.:

1) brak reformy gospodarki wodnej oraz nowej ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi;

2) źle sporządzone dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, m.in. mapy zagrożenia powodziowego i plany gospodarowania wodami;

3) niedziałający Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK);

4) nie przedłużono mocy obowiązującej ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręba na 2016 r.;

5) nie dokończono budowy stopnia wodnego Malczyce na Odrze;

6) przesunięto termin wykonania zbiornika Racibórz z 2014 r. na 2018 r. (bez niego – w przypadku powodzi – może dojść do zniszczenia inwestycji we Wrocławskim Węźle Wodnym).

Zapowiedziano aktywne działania w celu poprawienia zaniedbań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności