Gminy nie chcą jednakowych zasad zbierania śmieci

Ogólnopolskie organizacje samorządowe protestują przeciwko jednakowym zasadom zbierania odpadów w całym kraju.

Protesty dotyczą projektu rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Najważniejsze postulaty tego dokumentu to:

1) rozporządzenie nie ma charakteru obligatoryjnego, jedynie fakultatywny. Skutkiem takiego charakteru dokumentu może być zaprzepaszczenie wszystkich dotychczasowych działań, które podjęły gminy, aby zorganizować selektywną zbiórkę odpadów;

2) rozporządzenie zawiera błędy merytoryczne, które powodują, że strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystawiła mu jednoznacznie negatywną ocenę;

3) sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP wskazał, że wejście w życie projektowanego w resorcie środowiska rozporządzenia może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Zamiast wzrostu poziomu recyklingu, będziemy mieli wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych, a w konsekwencji zwiększy się liczba tych, od których gminy muszą należności te ściągać w trybie egzekucyjnym. Jedynymi, którzy skorzystają na wejściu w życie rozporządzenia, będą producenci pojemników i worków na śmieci.

Projekt zakłada, że w całym kraju papier, metal i tworzywa, szkło oraz bioodpady mają być zbierane do pojemników (worków) jednakowo oznakowanych zarówno kolorem, jak i napisem. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności