Gminne akty prawa miejscowego pod lupą sądów i RPO

Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza, zakazującego zasiedlenia nieruchomości zakupionej dla rodzin romskich przez gminę ze środków pochodzących z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Sąd orzekł o nieważności uchwały Rady Miejskiej, zatwierdzającej powyższe zarządzenie.

Zarządzenie porządkowe zostało wydane przez burmistrza w celu „zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego”. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że sprzeciw lokalnej społeczności wobec nowej sytuacji społecznej stwarza realne ryzyko wystąpienia niepokojów społecznych i skrajnych sytuacji przejawiających się agresją zarówno werbalną jak i fizyczną wobec rodzin romskich, które miały zamieszkać w nieruchomości.

Uchwałę oraz zarządzenie dotyczące zakazu zasiedlenia nieruchomości, zaskarżył do WSA wojewoda. Do wszczętych w tej sprawie postępowań przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaznaczył, że pozbawienie Romów możliwości zamieszkania w przeznaczonej dla nich nieruchomości, należy uznać za dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne. W opinii RPO, władze samorządowe dopuściły się naruszenia prawa do ochrony życia prywatnego.

Zarządzenia nie uchylono w trybie nadzorczym, zamiast tego zdecydowano o wniesieniu skargi do WSA z wnioskiem o stwierdzenie jego nieważności.

Ważne
Zarówno w przypadku zarządzenia porządkowego, jak i późniejszej uchwały, WSA stwierdził ich nieważność w całości. Władze będą miały 30 dni od momentu otrzymania wyroku z pisemnym uzasadnieniem na ewentualne wniesienie skargi kasacyjnej do NSA. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności