Obowiązkiem gmin jest zapewnić dostęp do mediów. W praktyce jednak często z tego obowiązku samorządy się nie wywiązują. Zmienić to ma kodeks urbanistyczno-budowlany. W tej chwili trwają prace nad jego projektem.

Brak uzbrojenia działek to dla inwestorów wciąż duży problem. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce by gminy, pracując nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), jednocześnie zadbały o uzbrojenie działki. Dzięki temu, już po uchwaleniu mpzp planu, inwestor będzie mógł ruszać z budową.

Obecny system przygotowywania mpzp nie sprawdził się. To, że dana nieruchomość jest objęta mpzp, nie daje gwarancji, że jest ona również uzbrojona. Często jest odwrotnie. Przeprowadzony jest tylko podział geodezyjny i nic więcej. Nieruchomość nie ma dostępu do mediów lub drogi.

Zdaniem przedstawicieli gmin samo uchwalenie przepisów problemu nie rozwiąże, jeżeli w ślad za tym nie pójdą finansowe programy wsparcia uzbrajania nieruchomości. Istnieje obawa, że gdy uzbrojenie terenu trzeba będzie wykonać równolegle z pracami planistycznymi, to żadne z zadań nie zostanie wykonane.

Ważne

Projekt kodeksu przewiduje również nową instytucję w prawie – umowy urbanistyczne.

Inwestor będzie mógł wystąpić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta na prawach powiatu, z propozycją konkretnego przedsięwzięcia, pod warunkiem zmiany mpzp. Następnie władze gminy rozważą jego propozycję. Jeżeli ją przyjmą, to podpiszą z inwestorem u notariusza umowę urbanistyczną. Określi ona dokładnie warunki współpracy. Za zmianę planu inwestor będzie musiał jednak zapłacić.