Gmina musi zapewnić dostęp do mediów dla nowo budowanych domów

Obowiązkiem gmin jest zapewnić dostęp do mediów. W praktyce jednak często z tego obowiązku samorządy się nie wywiązują. Zmienić to ma kodeks urbanistyczno-budowlany. W tej chwili trwają prace nad jego projektem.

Brak uzbrojenia działek to dla inwestorów wciąż duży problem. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce by gminy, pracując nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), jednocześnie zadbały o uzbrojenie działki. Dzięki temu, już po uchwaleniu mpzp planu, inwestor będzie mógł ruszać z budową.

Obecny system przygotowywania mpzp nie sprawdził się. To, że dana nieruchomość jest objęta mpzp, nie daje gwarancji, że jest ona również uzbrojona. Często jest odwrotnie. Przeprowadzony jest tylko podział geodezyjny i nic więcej. Nieruchomość nie ma dostępu do mediów lub drogi.

Zdaniem przedstawicieli gmin samo uchwalenie przepisów problemu nie rozwiąże, jeżeli w ślad za tym nie pójdą finansowe programy wsparcia uzbrajania nieruchomości. Istnieje obawa, że gdy uzbrojenie terenu trzeba będzie wykonać równolegle z pracami planistycznymi, to żadne z zadań nie zostanie wykonane.

Ważne

Projekt kodeksu przewiduje również nową instytucję w prawie - umowy urbanistyczne.

Inwestor będzie mógł wystąpić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta na prawach powiatu, z propozycją konkretnego przedsięwzięcia, pod warunkiem zmiany mpzp. Następnie władze gminy rozważą jego propozycję. Jeżeli ją przyjmą, to podpiszą z inwestorem u notariusza umowę urbanistyczną. Określi ona dokładnie warunki współpracy. Za zmianę planu inwestor będzie musiał jednak zapłacić.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności