Gmina może różnicować stawki za odpady

Gmina Przecław na podstawie art. 6j ust. 2 CzystGmU ustaliła stawki opłat za odbiór odpadów. Przepis ten stanowi, że gmina ustala jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego. Gmina zróżnicowała jednak wysokość opłaty w zależności od tego, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość (kilkuosobowa rodzina płaciłaby więcej, niż osoba samotna).

Rozwiązanie to zostało zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie (VIII/1697/2015), która stwierdziła nieważność uchwały rady gminy Przecław, uzasadniając swoją decyzję następująco: „Nie można różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej według metody od gospodarstwa domowego, gdyż jak wynika z art. 6j ust. 2, w przypadku wyboru tej metody, rada gminy władna jest jedynie do wskazania jednej stawki takiej opłaty od gospodarstwa domowego”.

Gmina wniosła skargę na to rozstrzygnięcie, w rezultacie czego WSA w Rzeszowie zajął w sprawie odmienne stanowisko, niż RIO. Według wykładni sądu sformułowanie o jednej stawce opłaty odnosi się do konkretnej nieruchomości (jedna stawka dla jednej nieruchomości), co nie oznacza, że ma być taka sama dla wszystkich nieruchomości w gminie.

Ważne
Oznacza to według sądu, że można różnicować stawki na podstawie kryteriów, opisanych w art. 6j ust. 2a ustawy (m.in. powierzchnia lokalu mieszkalnego, czy liczba osób zamieszkujących). Sąd w uzasadnieniu przytoczył jedno z uzasadnień nowelizacji ustawy, w którym zapisano, że nowe rozwiązania mają umożliwić gminom elastyczne ustalanie opłat. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności