Gmina może odliczyć podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Tak stwierdził Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 12.3.2020 r., 0111-KDIB3-3.4012.524.2019.1.MAZ).

W omawianym przypadku, gmina będąca czynnym podatnikiem VAT, realizowała inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii. Polega ona na zakupie i montażu instalacji, na które składają się urządzenia do produkcji energii z odnawialnych źródeł na (przy) budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy służących wyłącznie do celów mieszkalnych. Gmina zawierała z mieszkańcami umowy, na podstawie których mieszkańcy zobowiązali się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną przez gminę usługę polegającą na udostępnieniu mieszkańcowi instalacji. Zakup i montaż poszczególnych instalacji realizowali wyłonieni przez gminę wykonawcy. Faktury wystawiano na gminę, która ponosiła także wydatki ogólne, dotyczące m.in. promocji projektu.

Zdaniem Dyrektora KIS, w świetle art. 86 VATU, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych VAT. Bowiem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, tzw. odliczenie podatku na gruncie VATU, powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Jak podkreślił organ interpretacyjny, rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku, gdy nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik nie uzyska uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.

W omawianym przypadku Dyrektor KIS uznał, że gmina miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach otrzymywanych od wykonawcy, związanych z zakupem i montażem Instalacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności