Glovo ukarane administracyjną karą pieniężną w wysokości 2,6 miliona euro

Glovo swoją siedzibę na terenie Hiszpanii i zgodnie z mechanizmem kompleksowej współpracy (one stop shop) to hiszpański organ powinien prowadzić postępowanie sprawdzające zgodność działalności firmy z przepisami RODO).

Zgodnie z decyzją organu hiszpańskiego z 21 listopada 2019 r. na podstawie art. 56 ust. 2 RODO postępowanie mógł prowadzić organ włoski. Glovo we Włoszech działa za pośrednictwem spółki Foodinho S.r.l., której działanie badał włoski organ. Postępowanie prowadzone przez włoski organ dotyczył relacji pracodawca – pracownik i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Organ wykrył liczne naruszenia w zakresie wykorzystywanych przez Glovo algorytmów w systemach obsługujących pracowników. Ocena wyników pracowników była dokonywana z wykorzystaniem algorytmów. Jak stwierdził organ, firma nie spełniła wobec swoich pracowników we właściwy sposób obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania o funkcjonalności systemu. Ponadto, nie wdrożyła zabezpieczeń, które zapewniłyby uczciwość wyników. Co więcej, nie wprowadzono procedury reklamacji decyzji podjętych za pomocą algorytmów. Dlatego też organ nakazał spółce ustanowienie środków ochrony praw i wolności pracowników w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Ponadto, spółka ma sprawdzić czy zbierane danę są niezbędne, trafne oraz dokładne. Dane są zbierane poprzez m.in. czaty, e-maile, geolokalizacje czy informacje zwrotne od klientów. Analiza ma zminimalizować ryzyko błędów i uprzedzeń, które mogą spowodować nierówne traktowanie pracowników – dostawców zamówień. Jak również, Glovo musi określić środki zapobiegające niewłaściwemu stosowaniu mechanizmu opartego na opiniach klientów i partnerów handlowych Glovo.

Wysokość kary została określona na podstawie stwierdzonych naruszeń oraz ze względu na słabą współpracę z organem jak również w związku ze znaczną ilością osób, których dane są przetwarzane w ten sposób przez Glovo – 19 tysięcy osób. Foodinho ma 60 dni na rozpoczęcie wdrażanie środków wymaganych w celu naprawienia wykrytych naruszeń.

Obok postępowania, które zakończyło się nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 2,6 mln euro na lokalną spółkę Glovo. Organ hiszpański w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy prowadzi postępowanie wobec głównej siedziby administratora. W ramach tego postępowania zostanie również przeprowadzona przez organ włoski i hiszpański wspólna kontrola u administratora.

Źródło: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677611
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności