Glovo swoją siedzibę na terenie Hiszpanii i zgodnie z mechanizmem kompleksowej współpracy (one stop shop) to hiszpański organ powinien prowadzić postępowanie sprawdzające zgodność działalności firmy z przepisami RODO).

Zgodnie z decyzją organu hiszpańskiego z 21 listopada 2019 r. na podstawie art. 56 ust. 2 RODO postępowanie mógł prowadzić organ włoski. Glovo we Włoszech działa za pośrednictwem spółki Foodinho S.r.l., której działanie badał włoski organ. Postępowanie prowadzone przez włoski organ dotyczył relacji pracodawca – pracownik i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Organ wykrył liczne naruszenia w zakresie wykorzystywanych przez Glovo algorytmów w systemach obsługujących pracowników. Ocena wyników pracowników była dokonywana z wykorzystaniem algorytmów. Jak stwierdził organ, firma nie spełniła wobec swoich pracowników we właściwy sposób obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania o funkcjonalności systemu. Ponadto, nie wdrożyła zabezpieczeń, które zapewniłyby uczciwość wyników. Co więcej, nie wprowadzono procedury reklamacji decyzji podjętych za pomocą algorytmów. Dlatego też organ nakazał spółce ustanowienie środków ochrony praw i wolności pracowników w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Ponadto, spółka ma sprawdzić czy zbierane danę są niezbędne, trafne oraz dokładne. Dane są zbierane poprzez m.in. czaty, e-maile, geolokalizacje czy informacje zwrotne od klientów. Analiza ma zminimalizować ryzyko błędów i uprzedzeń, które mogą spowodować nierówne traktowanie pracowników – dostawców zamówień. Jak również, Glovo musi określić środki zapobiegające niewłaściwemu stosowaniu mechanizmu opartego na opiniach klientów i partnerów handlowych Glovo.

Wysokość kary została określona na podstawie stwierdzonych naruszeń oraz ze względu na słabą współpracę z organem jak również w związku ze znaczną ilością osób, których dane są przetwarzane w ten sposób przez Glovo – 19 tysięcy osób. Foodinho ma 60 dni na rozpoczęcie wdrażanie środków wymaganych w celu naprawienia wykrytych naruszeń.

Obok postępowania, które zakończyło się nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 2,6 mln euro na lokalną spółkę Glovo. Organ hiszpański w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy prowadzi postępowanie wobec głównej siedziby administratora. W ramach tego postępowania zostanie również przeprowadzona przez organ włoski i hiszpański wspólna kontrola u administratora.

Źródło: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677611