GIODO zaprasza szkoły do udziału w Programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

GIODO zachęca szkoły i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do przesyłania zgłoszeń. Dzięki realizacji projektu będą one bowiem mogły poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, by kształtować świadome i odpowiedzialne postawy wśród uczniów.

- Program „Twoje dane - Twoja sprawa” jest jednym z najważniejszych i niezwykle potrzebnych działań edukacyjnych GIODO - mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). - Jest realizowany od 2009 roku i stanowi cenną inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw - dodaje.

Program jest realizowany w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której GIODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia GIODO upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

- Bogactwo przedsięwzięć realizowanych przez placówki biorące udział w Programie „Twoje dane - Twoja sprawa” jest ogromne, o czym świadczy pełna lista tych inicjatyw, która jest dostępna na stronie internetowej GIODO - mówi dr Edyta Bielak-Jomaa.

Od ubiegłego roku cennym uzupełnieniem Programu są „Lekcje z GIODO”. To cykl wykładów online, prowadzonych przez ekspertów z Biura GIODO, podczas których omawiane są najbardziej interesujące i nurtujące nauczycieli zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Dotąd odbyły się dwie takie lekcje. Pierwsza poświęcona była monitoringowi wizyjnemu, druga zaś elektronicznej dokumentacji szkolnej i jej udostępnianiu.

Patronat honorowy nad Programem sprawują Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, a szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie internetowej GIODO pod linkiem www.giodo.gov.pl/giododzieciom .

Z kolei więcej informacji dotyczących jego obecnej, VIII edycji można znaleźć pod adresem http://giodo.gov.pl/pl/1520300/10120 . Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 września 2017 r.

Rocznie do Programu przystępuje ponad 250 placówek , które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 4000 nauczycieli oraz 30 000 uczniów w całej Polsce, którzy angażują społeczność szkolną i środowisko lokalne, aby idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności