GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze pomocy społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat tego szkolenia.

Będzie ono poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, jakie w sektorze pomocy społecznej wywołuje przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje szkolenie, które ułatwi zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2017 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) wyznaczeni w ośrodkach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://szkolenia-abi.giodo.gov.pl/. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności