Nowe wytyczne zostały przygotowane głównie z myślą o szkołach działających w formie stacjonarnej. Zawierają one szczególne zalecenia związane z organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Resort edukacji zapowiedział również wydanie w połowie sierpnia przepisów, pozwalających na podjęcie w szkołach odpowiednich kroków w sytuacji wystąpienia zakażeń koronawirusem. Przewiduje się, że obok możliwości funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, pojawi się wariant mieszany (możliwość zawieszenia przez dyrektora zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzenie kształcenie na odległość) oraz możliwość prowadzenia kształcenia wyłącznie zdalnie (decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i przy uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego).

Szczegółowe wytyczne zostały opublikowane na stronie www.gov.pl.