Funkcjonowanie szkół od 1.9.2020 r. – nowe wytyczne GIS

Nowe wytyczne zostały przygotowane głównie z myślą o szkołach działających w formie stacjonarnej. Zawierają one szczególne zalecenia związane z organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Resort edukacji zapowiedział również wydanie w połowie sierpnia przepisów, pozwalających na podjęcie w szkołach odpowiednich kroków w sytuacji wystąpienia zakażeń koronawirusem. Przewiduje się, że obok możliwości funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, pojawi się wariant mieszany (możliwość zawieszenia przez dyrektora zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzenie kształcenie na odległość) oraz możliwość prowadzenia kształcenia wyłącznie zdalnie (decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i przy uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego).

Szczegółowe wytyczne zostały opublikowane na stronie www.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności