Utworzony na początku roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) nie zdążył nawet dobrze rozwinąć swojej działalności, a już za niecałe dwa miesiące tak naprawdę ją zakończy. Taki będzie faktyczny skutek projektu nowelizacji ustawy, który nieoczekiwanie został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Jego celem jest przekształcenie dotychczasowego SFWON w Fundusz Solidarnościowy (FS), z którego ma być finansowana wypłata trzynastych świadczeń dla emerytów i rencistów oraz rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych. Rząd znalazł w ten sposób sprytne rozwiązanie na realizację swoich obietnic wyborczych, tak aby uniknąć deficytu w wydatkach publicznych. Robi to jednak kosztem swoich wcześniejszych zobowiązań.