Francuski organ zablokował rozpoznawanie twarzy w liceach

Członkowie CNIL zebrani na posiedzeniu plenarnym w dniu 17 października wypowiedzieli się na temat eksperymentu, który przewidywał zastosowanie rozpoznawania twarzy przy wejściu do dwóch liceów. Uznano, że urządzenie to zbierające dane uczniów, głównie osób niepełnoletnich, wyłącznie w celu udrożnienia oraz zabezpieczenia dostępu nie wydaje się ani konieczne, ani proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Region PACA zwrócił się do CNIL z prośbą o radę w kwestii eksperymentu dotyczącego „wirtualnej bramy”, kontrolującej dostęp poprzez rozpoznawanie twarzy przy wejściu do dwóch liceów w tym regionie. [...]

Urządzenie to, stosowane jedynie w liceach, które uprzednio wyraziły zgodę, byłoby używane przez cały rok szkolny, pomagałoby pracownikom ochrony kontrolującym dostęp do liceów w zapobiegnięciu wtargnięcia oraz podszywania się pod kogoś innego oraz ograniczyłoby czas kontroli. […]

Po szczegółowej analizie projektu, CNIL uznał, że projektowane rozwiązanie jest sprzeczne z kluczowymi zasadami proporcjonalności oraz minimalizacji danych, ustanowionymi przez RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W rzeczywistości, cele zabezpieczenia oraz udrożnienia wejść do liceów mogą być osiągnięte za pomocą środków znacznie mniej ingerujących w życie prywatne oraz swobody osób, jak np. za pomocą kontroli identyfikatorów.

Komisja przypomina, że przetwarzanie danych biometrycznych jest szczególnie wrażliwe i uzasadnia wzmocnioną ochronę osób. […]

Ryzyka te są zwiększane przez to, że urządzenia rozpoznawania twarzy są stosowane do osób niepełnoletnich, które są szczególnie chronione w prawie krajowym oraz europejskim.

Komisja przypomina również, że ścisły nadzór oznacza konieczność wzięcia pod uwagę szkód, które mogłyby powstać w przypadku incydentu bezpieczeństwa dotyczącego takich danych biometrycznych.

W tym kontekście, oraz biorąc pod uwagę istnienie mniej inwazyjnych, alternatywnych środków, takich jak kontrola za pomocą identyfikatorów, odwołanie się do urządzenia rozpoznającego twarz w celu kontroli wejścia do liceum wydaje się nieproporcjonalne.

Takie urządzenie nie może więc być zgodnie z prawem zastosowane a wyciągnięcie wniosków z tego faktu należy teraz do regionu oraz zainteresowanych liceów, odpowiedzialnych za przewidziane rozwiązanie.

Źródło: portal gdpr.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności