Od 8.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 4.1.2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 29).

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskim CIT, a są to:

  1. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
  2. oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD.

Nowe wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31.12.2020 r.

Zawiadomienie ZAW-RD składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 PDOPrU. Podatnicy składają zawiadomienie do urzędu skarbowego, w którym się rozliczają w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Oświadczenie OSW-RD składają osoby fizyczne będące udziałowcami lub akcjonariuszami podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Oświadczenie składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.