Formularze podatkowe dotyczące tzw. estońskiego CIT

Od 8.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie MFFiPR z 4.1.2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 29).

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskim CIT, a są to:

  1. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
  2. oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD.

Nowe wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31.12.2020 r.

Zawiadomienie ZAW-RD składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 PDOPrU. Podatnicy składają zawiadomienie do urzędu skarbowego, w którym się rozliczają w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Oświadczenie OSW-RD składają osoby fizyczne będące udziałowcami lub akcjonariuszami podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Oświadczenie składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności