Format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej