Fiskus nie zarobi na wymianie aut egzaminacyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sporze o opodatkowanie VAT sprzedaży aut przez ośrodek ruchu drogowego.

Początek sprawie dał wniosek o interpretację. Ośrodek ruchu drogowego wyjaśnił w nim, że został utworzony na podstawie ustawy-Prawo o ruchu drogowym i działa na podstawie statutu nadanego przez zarząd województwa. Jego podstawowa działalność to prowadzenie egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o prawo jazdy. Organizuje także m.in. szkolenia dla kierowców, dla osób kierujących ruchem czy kandydatów na egzaminatorów.

Ośrodek zapytał o VAT od odsprzedaży aut wykorzystywanych do egzaminowania i szkoleń. Zauważył, że zobowiązany jest do cyklicznej wymiany floty samochodowej. Odsprzedaje dostawcy samochody używane, a ten w to miejsce sprzedaje i dostarcza fabrycznie nowe. Ośrodek nie korzystał z prawa do odliczenia VAT. We wniosku dodał, że do 1 kwietnia 2014 r. przy odsprzedaży stosowane było zwolnienie z VAT dla towarów używanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ośrodek pytał o sytuację po 1 kwietna 2014 r.

Sam uważał, że po tej dacie sprzedaż nadal nie będzie wiązała się z koniecznością rozliczenia VAT, bo w transakcji ośrodek działa jako organ władzy publicznej, czyli nie jest podatnikiem VAT.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Odpowiedział, że sprzedaż aut powinna być objęta 23-proc. stawką VAT.

Ośrodek zaskarżył interpretację i wygrał. Najpierw rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W ocenie sądu fiskus nie wyjaśnił w sposób przekonujący, że skarżący, sprzedając sporne samochody, dokonuje tego w ramach działalności gospodarczej. Sąd wytknął urzędnikom, że pominęli całkowicie przeznaczenie sprzedawanych aut i okoliczności ich zakupu. Tymczasem pojazdy te stanowią niewątpliwie majątek skarżącego niezbędny do realizacji konkretnych zadań wynikających z ustawy. Bez ich posiadania ośrodek nie mógłby bowiem ani organizować egzaminów państwowych, ani prowadzić kursów kwalifikacyjnych.

W ocenie sądu istotne jest też, że zgodnie z art. 53 ustawy o kierujących pojazdami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają obowiązek dysponowania pojazdami, na których jest przeprowadzana praktyczna część egzaminu państwowego. Ich zakup był zatem konieczny dla realizacji tego obowiązku. W konsekwencji nie można uznać, że ośrodek prowadzi działalność gospodarczą.

Ostatecznie stanowisko korzystne dla ośrodka potwierdził NSA. Również nie miał wątpliwości, że w tym przypadku ośrodek ruchu drogowego działa jako organ władzy publicznej. Nie jest więc podatnikiem VAT.

Jak zauważył sędzia NSA Arkadiusz Cudak, w opisanym przypadku sprzedaż aut jest determinowana przez wynikający z prawa obowiązek wymiany, tak by auta były sprawne. W tej sytuacji nie można też mówić o naruszeniu zasady konkurencji.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 483/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności