Fiskus nie może zakładać, że firmowe auto będzie źle wykorzystane

ORZECZENIE

Fiskus nie może odmówić pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa do firmowego auta tylko dlatego, że nie może wykluczyć, iż zostanie ono wykorzystane przez przedsiębiorcę do celów prywatnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sędzia Zbigniew Łoboda skrytykował urzędników skarbowych za podobną wykładnię. Uznał, że wymagają od podatników chcących odliczyć 100 proc. VAT spełnienia niemożliwych warunków.

– Takie podejście jest nieprawidłowe – podkreślił.

Chodziło o przedsiębiorcę zajmującego się produkcją i hurtową sprzedażą m.in. wyrobów medycznych. W działalności gospodarczej wykorzystywał on auto użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Mężczyzna złożył w urzędzie skarbowym druk VAT-26 i zaczął prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby mieć prawo do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki eksploatacyjne i zakup paliwa.

We wniosku o interpretację podkreślał, że samochód jest garażowany na terenie firmy i wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Uważał, że spełnia wszystkie warunki, aby zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT odliczyć cały podatek naliczony.

Innego zdania był dyrektor izby skarbowej w interpretacji (obecnie wydaje je dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej). Podkreślił, że „nie można obiektywnie wykluczyć użycia przedmiotowego samochodu do celów prywatnych, np. w trakcie podróży”. To zaś oznacza, że przedsiębiorca może odliczyć tylko 50 proc. VAT.

Po stronie mężczyzny stanęły jednak sądy obu instancji. WSA w Gdańsku w wyroku z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 97/17) wyjaśnił, że „potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą podatnika nie da się całkowicie wyeliminować. Okoliczność ta nie może jednak stanowić podstawy odmowy dokonania odliczenia”. Fiskus, odmawiając prawa do pełnego odliczenia tylko z uwagi na potencjalne zdarzenie w przyszłości, narusza przepisy o postępowaniu interpretacyjnym.

NSA w pełni podzielił argumentację sądu I instancji. Wyrok jest prawomocny. ©℗

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 1545/17

Mariusz Szulc
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności