Taki apel do rządu wystosowali Pracodawcy RP. Ich zdaniem wsparcie dla osób poszkodowanych w nawałnicach, które nawiedziły ostatnio województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz wielkopolskie, to za mało.

Wsparcia potrzebują także przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w wyniku huraganowych wiatrów. Niektóre firmy zostały na tyle dotknięte skutkami nawałnic, że nie są w stanie kontynuować działalności gospodarczej. Co prawda mogą liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia, zanim jednak szacowanie strat i postępowanie w firmie ubezpieczeniowej dobiegną końca, minie sporo czasu.

W tym okresie przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic, mogą mieć kłopoty z realizacją zawartych umów, przez co utracą płynność finansową. To z kolei może wywołać trudności z wywiązywaniem się z obowiązków publicznoprawnych, zapłatą podatków i składek do ZUS oraz wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom.

Propozycje Pracodawców RP co do oczekiwanego wsparcia są więc bardzo konkretne. Wymagałyby jednak interwencji ustawodawcy.

– Dobrym i skutecznym rozwiązaniem dla firm mogłoby być zastosowanie takich rozwiązań, jak umorzenie zapłaty VAT oraz częściowe, uzależnione od skali poniesionych strat, umorzenie zapłaty podatku dochodowego. Ponadto, aby przygotować się na ewentualne tego typu wydarzenia w przyszłości, warto się zastanowić nad zmianami legislacyjnymi w postaci zwolnienia od VAT prac związanych z odbudową przedsiębiorstwa czy od podatku od nieruchomości. Warte rozważenia są też specjalne ulgi w podatkach dochodowych – podkreśla Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.