Firmy o szczególnym znaczeniu dla obronności dostaną ulgę w CIT

Nowa ustawa ma usprawnić sposób wprowadzania Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG), ale także zachęcić przedsiębiorców do brania udziału w tym programie. Przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się wypełniać zadania na rzecz obronności państwa, mogą dostać ulgę w wymiarze 2% od naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Do tej pory, jak zauważają projektodawcy w uzasadnieniu projektu ustawy, na firmy z tej kategorii nakładano tylko obowiązki i ograniczenia - nie było żadnych zachęt i dlatego przedsiębiorcy uchylali się od podpisywania stosownych umów (zobowiązań) w tej materii, a to mogło oznaczać brak realizacji stosownego zadania.

Dzięki ustanowieniu możliwości udzielenia ulgi w wysokości 2% od naliczonego podatku CIT dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, stosowni ministrowie i wojewodowie, odpowiedzialni za realizację takich zadań, będą mogli oddziaływać finansowo na przedsiębiorców.

Zastosowanie przedmiotowej ulgi może zmniejszyć wpływy do budżetu, ale tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca zdeklaruje się wypełniać zadania.

Zdaniem projektodawców ta ulga nie może być traktowana jako pomoc publiczna, ponieważ nakłada na przedsiębiorcę konieczność realizacji określonych zadań dotyczących ciągłości dotyczących obowiązku utrzymywania we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa ich mocy produkcyjnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności