Nowa ustawa ma usprawnić sposób wprowadzania Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG), ale także zachęcić przedsiębiorców do brania udziału w tym programie. Przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się wypełniać zadania na rzecz obronności państwa, mogą dostać ulgę w wymiarze 2% od naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Do tej pory, jak zauważają projektodawcy w uzasadnieniu projektu ustawy, na firmy z tej kategorii nakładano tylko obowiązki i ograniczenia – nie było żadnych zachęt i dlatego przedsiębiorcy uchylali się od podpisywania stosownych umów (zobowiązań) w tej materii, a to mogło oznaczać brak realizacji stosownego zadania.

Dzięki ustanowieniu możliwości udzielenia ulgi w wysokości 2% od naliczonego podatku CIT dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, stosowni ministrowie i wojewodowie, odpowiedzialni za realizację takich zadań, będą mogli oddziaływać finansowo na przedsiębiorców.

Zastosowanie przedmiotowej ulgi może zmniejszyć wpływy do budżetu, ale tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca zdeklaruje się wypełniać zadania.

Zdaniem projektodawców ta ulga nie może być traktowana jako pomoc publiczna, ponieważ nakłada na przedsiębiorcę konieczność realizacji określonych zadań dotyczących ciągłości dotyczących obowiązku utrzymywania we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa ich mocy produkcyjnych.