W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 592 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z 7.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Chodzi o § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. nr 226, poz. 1479), zgodnie z którym po zmianie roczne sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy podlegają badaniu przez firmę audytorską. Poprzednio był to: „podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego”.