Finanse spółek komunalnych pod ścisłą kontrolą!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowałoprojekt nowelizacji ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.). Ma zwiększyć ich kompetencje kontrolne i zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się spółek komunalnych.

Najwięcej kontrowersji wywołują następujące propozycje zmian:

  1. Ustawodawca zaproponował kontrolę spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, do których te drugie przenoszą wykonanie zadań publicznych. Spółki te odgrywają coraz ważniejszą rolę w wykonywaniu zadań publicznych. Nie mając potencjału finansowego, są jednak zmuszone zaciągać kredyty . Samorządy corocznie podwyższają kapitał spółek, by te mogły spłacać ten dług.
  2. Kolejna zmiana dotyczy narzędzi oceny gospodarki finansowej. Do kryterium legalności, na podstawie którego izby pracują obecnie, dodano kryterium gospodarności. Projekt dopuszcza go do stosowania w kontroli kredytów, pożyczek lub umów nienazwanych o terminie dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych. Regionalna Izba Obrachunkowa oceni więc, czy dług zaciągnięty przez gminę spełnia oba kryteria.
  3. Kontrolowane mają być też udzielane przez samorządy poręczenia i ulgi w opłatach i podatkach.

Pozostałe propozycje nie wywołują już takich emocji. Chodzi m.in. o wprowadzenie dwuetapowej procedury nadzorczej uchwały budżetowej. Do tej pory RIO badały tylko uchwały budżetowe. Teraz nadzorem zostanie objęta także uchwała zmieniająca budżet. Proponuje się też dwuetapowy nadzór nad uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności