Fiasko programu Mieszkanie Plus

Głównymi celami Programu są:

  1. Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych;
  2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową;
  3. Poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

W konkluzji kontroli NIK wysunęła tezę, że działania podejmowane przez Rząd okazały się nieefektywne. Jako podstawę zestawiono wartości zaplanowanych z faktycznie zrealizowanymi mieszkaniami – z deklarowanych 100 000 mieszkań mających powstać do końca 2019 r. wg stanu na dzień 31.10.2021 r. oddano do użytkowania 15 300 mieszkań (15% planu), a kolejnych 20 500 mieszkań znajdowało się w budowie (20% planu).

Jeszcze gorszą efektywność osiągnięto w liczbie oddanych do użytkowania miejsc w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych, ogrzewalniach i pomieszczeniach tymczasowych – zrealizowano bowiem jedynie 297 takich miejsc, a w trakcie realizacji jest kolejnych 276.

Od początku funkcjonowania programu społecznego budownictwa czynszowego, tj. od 2015 r. do końca I kwartału 2021 r., wybudowano 735 lokali na wynajem o umiarkowanym czynszu wobec prognozowanych 72 500 do końca 2025 r. (1% planu), a przy udziale kredytu preferencyjnego wybudowano 4566 mieszkań wobec 30 000 zakładanych do końca 2025 r. (15% planu).

Przyjęte rozwiązania prawne okazały się, zdaniem NIK, niewydolne oraz niespójne. Nie zlikwidowały podstawowych barier inwestycyjnych, a przede wszystkim – dostępności dogodnych i relatywnie tanich gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. Rozwiązania dotyczące powstania i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości wymagają natychmiastowych działań naprawczych, opracowania strategii działania i egzekwowania założonych celów. Od początku funkcjonowania KZN do czasu zakończenia kontroli (30.6.2021 r.) do Zasobu przejęto bowiem jedynie 150 nieruchomości (o łącznej powierzchni 949 ha), co stanowi 55% planu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności