Federalne przepisy dotyczące prywatności pierwszym krokiem do zwiększenia bezpieczeństwa danych

Prawo federalne regulujące kwestie prywatności może zapewnić konsumentom ochronę oraz ustanowić spójne ramy dla rządu, które umożliwią udzielenie odpowiedzi na trudne pytania w zakresie stosunków Stanów Zjednoczonych z Chinami.

Prawo federalne to pierwszy krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa USA oraz zajęcia się różnicami między Stanami Zjednoczonymi oraz innymi krajami w podejściu do zarządzania danymi. Poprawienie bezpieczeństwa danych będzie wymagało od administracji Bidena m.in. nadania priorytetu reformie odpowiedzialności w sferze cyberbezpieczeństwa.

Prywatność danych jako kwestia bezpieczeństwa narodowego

Dwa czynniki wpłynęły na traktowanie prywatności jako kwestii bezpieczeństwa narodowego. Należą do nich charakter nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji) oraz obawy w zakresie polityki technologicznej rywalizujących państw. Sztuczna inteligencja oraz technologie powiązane są narzędziami o zastosowaniu zarówno cywilnym, jak i wojskowym.

Gospodarki narodowe w coraz większym stopniu polegają na technologiach strategicznych do wykonywania konkretnych zadań. Dochodzi do zacierania granic pomiędzy interesami gospodarczymi a narodowymi, a także między bezpieczeństwem a prywatnością.

Ekspansja dużych chińskich firm na rynek amerykański dała powody, by patrzeć na zagrożenia technologiczne przez pryzmat ambicji strategicznych Pekinu oraz kampanii globalnego cyberszpiegostwa.

Wprawdzie postrzeganie chińskiej polityki może być przesadzone, to obawy mają uzasadnione podstawy. Chińskie firmy mogą wykorzystać otwartość środowiska danych w USA do celów zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, interesom handlowym, a także wartościom takim jak prawa człowieka.

Prawo prywatności może pomóc

Potrzeba utworzenia federalnych ram ochrony danych osobowych uwzględniających standardy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych jest faktem. Oprócz zalet dotyczących prywatności użytkowników oraz zabezpieczenia poufnych informacji spójny standard krajowy zmniejszyłby koszty zapewnienia zgodności przez firmy oraz pozwoliłby na uniknięcie przyjmowania przez poszczególne stany różnych standardów.

Brak prawa federalnego sprawił, że katalizatorami standardów prywatności na całym świecie są ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz kalifornijska ustawa
o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).

Federalne prawo nie wystarczy

Bez względu na szereg korzyści, prawo federalne w zakresie prywatności nie wystarczy. Przepisy powinny być tylko jednym z elementów promujących bezpieczeństwo danych oraz interoperacyjność technologiczną.

Ustawa nie wystarczy, by rozwiązać problemy związane z cyberbezpieczeństwem. By poprawić bezpieczeństwo danych konieczne będzie zracjonalizowanie przez Stany Zjednoczone systemu odpowiedzialności za cyberszpiegostwo. Należy zachęcać firmy do ujawniania luk w zabezpieczeniach cyfrowych oraz wdrażania kroków niezbędnych do zapewnienia regularnej aktualizacji systemów.

Źródło:

https://www.brookings.edu/techstream/to-enhance-data-security-federal-privacy-legislation-is-just-a-start/ 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności