Farmaceuci zyskają status funkcjonariusza publicznego

Farmaceuci zyskają szczególną ochronę w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych.
 Zgodnie z przepisami ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1344) farmaceuta oraz technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych w przepisach czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w przepisach KK. Zgodnie z dodanym art. 91a PrFarm technik farmaceutyczny zyskuje ochronę w przypadku wykonywania czynności określonych w art. 91 PrFarm lub innych czynności związane z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Z dodanego art. 35a ZawFarmU wynika natomiast, że chodzi o czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6 ZawFarmU.

Zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1344). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, czyli od 12.7.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności