Farmaceuci zyskają szczególną ochronę w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych.
 Zgodnie z przepisami ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1344) farmaceuta oraz technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych w przepisach czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w przepisach KK. Zgodnie z dodanym art. 91a PrFarm technik farmaceutyczny zyskuje ochronę w przypadku wykonywania czynności określonych w art. 91 PrFarm lub innych czynności związane z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Z dodanego art. 35a ZawFarmU wynika natomiast, że chodzi o czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6 ZawFarmU.

Zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1344). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, czyli od 12.7.2022 r.